Zasłużony dla Miasta i Gminy Syców

Z Syców Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zasłużony dla Miasta i Gminy Syców – lokalny tytuł przyznawany uchwałą Rady Miejskiej podmiotom indywidualnym i zbiorowym za szczególne zasługi dla miasta i gminy Syców.

Zasady przyznawania tytułu[edytuj]

Podstawą prawną funkcjonowania tytułu Zasłużony dla Miasta i Gminy Syców jest art. 18. ust. 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym[1].

Tytuł Zasłużony dla Miasta i Gminy Syców został ustanowiony na mocy uchwały Rady Miejskiej nr XIX/100/07 z dnia 20 grudnia 2007 roku. Zasady przyznawania tytułu określono w regulaminie.

Rada Miejska może przyznać tytuł jednokrotnie indywidualnym osobom lub podmiotom zbiorowym. Kandydat do tytułu nie musi zamieszkiwać stale na terenie miasta i gminy Syców.

Tytuł przyznaje się za szczególne osiągnięcia przyczyniające się do rozwoju miasta i gminy Syców w zakresie:

 • działalności gospodarczej,
 • działalności społecznej,
 • ochrony zdrowia,
 • oświaty, nauki, kultury i sztuki,
 • kultury fizycznej i sportu,
 • promocji gminy.

Zgodnie z regulaminem wniosek o przyznanie tytułu na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej mogą złożyć:

 • komisje stałe Rady Miejskiej,
 • burmistrz,
 • osoby prawne,
 • organizacje społeczne, polityczne i zawodowe,
 • co najmniej 25-osobowa grupa pełnoletnich mieszkańców gminy.

Wzór wniosku został określony w załączniku do uchwały ustanawiającej tytuł.

Tytuł jest przyznawany na sesji Rady Miejskiej po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Społeczną i po podjęciu przez radnych stosownej uchwały. Tytuł wręcza wyróżnionemu burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej. Zasłużony otrzymuje pamiątkowy dyplom i statuetkę.

Zasłużeni dla Miasta i Gminy Syców[edytuj]

16 maja 2014[edytuj]

Źródła[edytuj]

Linki zewnętrzne[edytuj]

Przypisy[edytuj]

 1. Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95, Internetowy System Aktów Prawnych