Syców Wiki:Poradnik edytora

Z Syców Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Poradnik edytora – poradnik przybliżający użytkownikom zasady pisania artykułów na Syców Wiki.

O czym pisać?

Każdy artykuł powinien być tematycznie powiązany z miastem, gminą bądź ziemią sycowską, przy czym należy unikać pisania na temat rzeczy powszechnie oczywistych.

Jak informować o źródłach informacji?

W obowiązkowej sekcji Źródła, umieszczanej na końcu artykułu, powinno się zastosować jedną z trzech podsekcji (w zależności od rodzaju źródła): Bibliografia, Linki zewnętrzne i/lub Przypisy.

Wyjątek stanowią artykuły w formie kalendarium.

Jak stworzyć definicję?

Definicja artykułu powinna znajdować się na samym jego początku.

 1. Wyrażenie definiowane powinno być pogrubione (stosuje się trzy apostrofy: '''Definicja''') np. Definicja – wyjaśnienie. W przypadku tytułu np. filmu dodatkowo należy zastosować kursywę (3+2 apostrofy) np. Definicja – wyjaśnienie.
 2. Wyrażenie definiowane od wyrażenia definiującego (wyjaśnienie) powinno być oddzielone półpauzą (–). Skrót klawiszowy półpauzy to: alt+0150.
 3. W przypadku biografii definicja powinna zawierać również dokładne podlinkowane daty i miejsca urodzenia oraz zgonu opisywanej postaci. Należy je umieścić w nawiasie między wyrażeniem definiowanym a półpauzą. Data i miejsce urodzenia od daty i miejsca śmierci powinna być oddzielona przecinkiem np. Jan Kowalski (ur. 16 kwietnia 1914 w Warszawie, zm. 1 stycznia 2005 w Nowym Jorku).
 4. W przypadku chęci dodania obcojęzycznej bądź innej nazwy, należy ją umieścić także w nawiasie między wyrażeniem definiowanym a półpauzą oraz zastosować kursywę np. Definicja (ang. Definition). W biografiach dodatkowa nazwa i daty umieszczane są w tym samym nawiasie oraz oddzielane średnikiem np. Jan Kowalski (właśc. Zygmunt Nowak; ur. 16 kwietnia 1914 w Warszawie, zm. 1 stycznia 2005 w Nowym Jorku).
 5. Zazwyczaj wyrażenie definiujące powinno zostać zamknięte w jednym lub w dwóch zdaniach. W przypadku dłuższych artykułów w definicji można zastosować krótkie streszczenie tematu.

Co dalej z treścią artykułu?

 1. Treść artykułu powinna być pisana prozą. Niezalecane jest stosowanie nadmiernej ilości wypunktowań, wyliczeń i nagłówków.
 2. Z reguły artykuł powinien być pisany w czasie przeszłym, ale dopuszcza się publikowanie aktualności.
 3. Nie powinno pomijać się orzeczenia w zdaniu. Zasada ta nie dotyczy definicji, gdzie orzeczenie "jest to" zastępuje półpauza.
 4. Należy zwracać uwagę na poprawność ortograficzną i interpunkcyjną pisanego przez siebie artykułu.
 5. Nie należy stosować w artykułach pytań retorycznych i wyrażać własnych, subiektywnych opinii na dany temat.
 6. W przypadku wyliczeń i nagłówków za każdym razem kończąc zdanie należy stosować kropkę. Zasada ta nie dotyczy list zawierających pojedyncze wyrażenia np. list osób.
 7. Pogrubieniem wyróżnia się wyłącznie wyraz definiowany w definicji artykułu. W dalszej części artykułu niezalecane jest stosowanie wytłuszczeń czcionki.
 8. Kursywą wyróżnia się tytuły, cytaty, pseudonimy i wyrazy obcojęzyczne. Alternatywą dla kursywy może być cudzysłów.
 9. Dywiz (-) stosuje się: pomiędzy konkretnymi latami np. 1871-1918 czy dwoma członami nazwiska. Półpauza (–), prócz zastosowania w definicji, używana jest także między wyrazami. Należy pamiętać, że przed i po półpauzie powinna znaleźć się spacja. Alternatywą dla zastosowania półpauz między wyrazami mogą być przecinki.
 10. Nie powinno stosować się linków zewnętrznych w treści artykułu. Wyjątek stanowi sekcja Źródła.
 11. Niedozwolone jest linkowanie kategorii i innych stron spoza tych z przestrzeni głównej. Kategorie powinny znajdować się na końcu danego artykułu.
 12. W treści artykułu odnośnik do danego artykułu powinien być zastosowany wyłącznie raz.
 13. Niektóre artykuły np. dot. biografii czy ulic sortowane są w kategoriach za pomocą odpowiednio wstawianego na końcu kodu {{DEFAULTSORT:}} (np. {{DEFAULTSORT:Franzkowski, Joseph}})

Przesyłanie i dodawanie grafik

Przesyłając grafikę należy pamiętać o dodaniu odpowiedniej licencji. Pliki nieposiadające licencji, nieużywane i/lub naruszające prawa autorskie są usuwane.